English version
Dług Europy
Dług publiczny jako % PKB
0
25
50
75
100
125
175[%]

Źródło:
Eurostat, dane w 2010 i 2011 według prognozy Komisji Europejskiej

 

Rachunek
od państwa
Rachunek od państwa
Wedle wstępnych szacunków Rachunek od państwa w 2014 roku był o 571 zł (3%) wyższy niż ostateczny rachunek za 2013 rok. Jest to realny wzrost wydatków publicznych, ponieważ w zeszłym roku poziom cen w gospodarce nie wzrósł. Na co były przeznaczone te pieniądze w zeszłym roku, pokazuje czwarta edycja "Rachunku od państwa", przygotowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. »
Dług Europy
Komiksy / Animacje
facebook