English version
Dług Europy
Dług publiczny jako % PKB
0
25
50
75
100
125
175[%]

Źródło:
Eurostat, dane w 2010 i 2011 według prognozy Komisji Europejskiej

 

Rachunek
od państwa
Rachunek od państwa
Według wstępnych szacunków w 2013 roku wydatki państwa wyniosły 682 mld zł, co bardziej obrazowo można przedstawić jako 18 301 zł na każdego mieszkańca Polski. Na co były przeznaczone te pieniądze w zeszłym roku, pokazuje trzecia edycja "Rachunku od państwa", przygotowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. »
Dług Europy
Komiksy / Animacje
facebook